PRODUCT

POLLITIN PRODUCT

No.1 Pollen Global Brand

นักวิจัยชาวสวีเดนได้ทำการศึกษาวิจัยพบว่า ละอองเกสรดอกไม้ประกอบด้วย สารที่มีความจำเป็นยิ่งยวดในการสร้างชีวิตใหม่ในตระกูลของพืชและยังเป็นพื้นฐานในวัฏจักรห่วงโซ่อาหาร ละอองเกสรดอกไม้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ประกอบด้วยสารอาหารหลากหลายชนิด รวมทั้งวิตามิน แร่ธาตุ, กรดอมิโน สารที่จำเป็นในการสังเคราะห์ อาร์ เอ็น เอ (RNA) และ ดี เอ็น เอ (DNA) สารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, เอนไซม์, กรดไขมันอิ่มตัว, สารที่เป็นตัวตั้งต้นในการสังเคราะห์โปรสตาแกรนติน ดังนั้น ละอองเกสรจึงเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับใช้เพื่อประโยชน์ในการทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์, มีฤทธิ์บรรเทาอาการอ่อนเพลีย, ช่วยลดอาการซึมเศร้า, ทำให้ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารถูกแก้ไขให้ดีขึ้น, มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางชนิด, มีคุณสมบัติในการป้องกันและต่อต้านมะเร็งบางชนิด และมีผลเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย

Product

พอลลิแน็กซ์ Pollinax

HT-GMX018

มิกซ์ พอลเลน Mixed Pollen

HT-GMX013

ซแลค™ Slac™

HT-GMX011

พอลลิเท็น™ Polliten™

HT-GMX017

พอลลิแคน™ Pollican™

HT-GMX016

เบลเลซ่า™ Belleza™

HT-GMX015

คอลล่ามิกซ์™ Colla Mixed™

HT-GMX014

วีทกราส Wheatgrass

HT-GMX012

ลิเวอโร่ ทู™ Livero lI™

HT-GMX010

ลิเวอโร่ วัน™ Livero l™

HT-GMX009

พอลเลนพลัส™ Pollen Plus™

HT-GMX008

พอลลิทรักซ์™ Pollitrux™

HT-GMX007

พอลลิทรอมบ์ พลัส™ Pollitromb Plus™

HT-GMX006

พอลลิแทป™ Pollitab™

HT-GMX005

พอลลิทอล™ Pollital™

HT-GMX004

รอยัล ไวต้า Royal Vita

HT-GMX003

พอลลินอล™ Pollinal™

HT-GMX002

พอลลิตัน™ Polliton™

HT-GMX001