PRODUCT

พอลลิแน็กซ์ Pollinax

พอลลิแน็กซ์ Pollinax

SKU : HT-GMX018


ราคา : 1290 บาท

หมวดหมู่ : สุขภาพพื้นฐาน ,
แบรนด์ : พอลลิตินใหม่! พอลลิแน็กซ์ Pollinax ผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มพอลลิติน ที่ช่วยเสริมในเรื่องของภาวะเปราะบาง (Frailty) เป็นหนึ่งในกลุ่ม อาการที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ (Common Geriatric Syndrome: CGS) โดยเฉพาะในผู้ที่มีสภาวะเปลี่ยนผ่านจากแข็งแรง สู่ ภาวะอ่อนแอ

โรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ หรือ NCDS มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเปราะบาง เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โลหิตจาง เบาหวาน มะเร็ง หลอดเลือดสมอง หรือ ข้อเข่าเสื่อม ล้วนเป็น โรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับ เมตาบอลิซึม และการสูญเสียกล้ามเนื้อ อันดับ 1 สำหรับคนอ่อน

เหมาะสำหรับใครบ้าง....

  1. อ่อนแอ: สำหรับภูมิคุ้มกันลดลง เมื่อเข้าสู่ภาวะเปราะบาง เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน
  2. อ่อนแรง: Frailty Aging ยังส่งผลให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง กิจกรรมทางกายต่ำ เคลื่อนไว้ช้าลง
  3. อ่อนเพลีย: กลุ่มอาการอ่อนล้าทางกายไม่สดชื่อ แม้มีเวลาพักผ่อน แต่รู้สึกไม่เพียงพอ
  4. อ่อนล้า: เซลล์อ่อนล้า เซลล์ผิวหนังแลดูโทรม ไม่สดใส ไม่มีออร่า

 

วิธีบริโภค: รับประทานวันละ 1 เม็ด  ก่อนอาหาร 20-30 นาที ตามด้วยน้ำอุ่น หรือ น้ำอุณหภูมิปกติ

ข้อควรระวัง: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน ควรบริโภคอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ ผู้แพ้ละอองเกสรดอกไม้ไม่ควรรับประทาน

วิธีการเก็บรักษา: ควรเก็บไว้ที่แห้ง และเย็น ปิดฝาให้สนิท และหลีกเลี่ยงจากแสงแดด เก็บให้ไกลจากมือเด็ก อย่าใช้ถ้าพบว่าฝาจุกนิรภัยแตกหรือเสียหาย 

*การสัมผัสกับความชื้นอาจทำให้สารสกัดจากละอองเกสรดอกไม้เปลี่ยนสี แต่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

อย.10-1-10651-5-0015

Pollinax

New! Pollinax, a new product in the Pollitin range. That helps to enhance the condition of fragility (Frailty) is one of the groups. Symptoms that are common in the elderly (Common Geriatric Syndrome: CGS), especially in those who have transitioned from strong to frail.

Chronic disease in the elderly, or NCDS, is associated with an increased risk of frail conditions such as heart disease, high blood pressure, anemia, diabetes, cancer, stroke or osteoarthritis, all of which are chronic diseases related to metabolism and Loss of muscle No. 1 for weak people


Who is it suitable for?

Weak: for reduced immunity when entering a fragile state risk of complications
Weakness: Frailty Aging also results in muscle weakness. low physical activity slow down
Fatigue: Physical fatigue syndrome is not fresh. even if there is time to relax But I don't feel enough
Fatigue: Cells are tired, skin cells look tired, not bright, no aura.